• Duurzaam

    Bier is een natuurproduct, we brouwen zo puur mogelijk, dus biologisch. We hebben bijzondere aandacht voor onze mederwerkers en de omgeving waarin we onze bieren brouwen. Ons doel is een zo minimaal mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten en maximaal betrokken te zijn bij onze omgeving.

Vanzelfsprekend streven we een gezonde winstdoelstelling na. Winst is nodig om ook in de toekomst investeringen te doen en onze ambities waar te maken. Tegelijkertijd willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu, de omgeving en onze medewerkers.


Dit doen we op verschillende manieren. We brouwen biologisch en investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, we ondersteunen mooie maatschappelijke initiatieven, werken zo veel mogelijk samen met lokale partners en hebben aandacht voor goed werkgeverschap. Daarbij leggen we de lat steeds hoger. Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen en ambities opgesteld:


• Zoveel mogelijk bieren biologische brouwen (Skal gecertificeerd);

• Inkoop duurzame energie;

• Minimaliseren waterverbruik;

• Optimaal gebruik maken van restwarmte brouwerij;

• Optimaliseren rendement brouwproces;

• Scheiden van afval en waar mogelijk gebruik maken van gerecyclde materialen;

• Hop en kruiden voor onze bieren in de directe omgeving telen van de brouwerij;

• Producten en diensten zoveel mogelijk afnemen bij regionale ondernemers;

• Persoonlijke aanpak, de menselijke maat moet de klok slaan;

• Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

• Inzetten op eigen verantwoordelijkheid medewerkers en talent belonen;

• Zorgvuldige omgang met de directe omgeving;

• Investeren in educatie;

• Positieve impuls geven aan het toerisme in Weesp;

• Gericht sponsoren van initiatieven die aansluiten op onze kernwaarden;

• Stimuleren verantwoorde bierconsumptie.

Wispe Lokaal

We sponsoren regelmatig lokale initiatieven en werken samen met lokale ondernemers. Vanaf 2020 gaan we ook jaarlijks een geldprijs uitreiken voor een initiatief dat de stad Weesp mooier, succesvoller of duurzamer maakt. We doneren hiervoor een bedrag van onze omzet. De jury wordt gevormd door de Heeren XVI.